schladzanie mleka

Jak obsługiwać regulatory do schładzalników mleka?

Prawidłowe przechowywanie i schładzanie mleka ma duży wpływ na jego jakość. Nieodpowiednie magazynowanie oraz brak higieny mogą znacząco zmniejszać trwałość produktu i zwiększać ryzyko nieprzyjęcia…
lista plac

Korekta listy płac — co trzeba o niej wiedzieć?

Każdy pracodawca zobowiązany jest do rzetelnego prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa, a także listy płac. Czasami jednak dopiero po wypłacie wynagrodzenia pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie lub zostanie…