Czym jest faktoring i jak pomaga firmom?

prowadzenie firmy

Faktoring to forma finansowania, z której korzysta coraz więcej firm wystawiających swoim kontrahentom faktury z odroczonym terminem płatności. Czym jest dokładnie? W jaki sposób faktoring pomaga firmom? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest faktoring?

Faktoring to jak wspomniano we wstępie forma finansowania przedsiębiorstw, która zyskuje coraz większą popularność. Na czym polega? Otóż, jest to usługa świadczona przez faktora (firmę faktoringową), który na podstawie umowy podpisanej z faktorantem (przedsiębiorcą) wykupuje jego faktury wystawione kontrahentom. W efekcie przedsiębiorca nie musi czekać na spłatę należności przez kontrahentów, a ponieważ uzyskuje je niemal natychmiast od firmy faktoringowej, a kontrahenci spłacają swoje zobowiązanie w ustalonym wcześniej terminie na jej konto. Istotne w tym przypadku jest to, że środki uzyskane w ramach faktoringu mogą zostać przeznaczone przez przedsiębiorcę na dowolny cel, w związku czym finansowanie pozwala poprawić płynność finansową firmy oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. Warto również wiedzieć, że w praktyce występują różne rodzaje faktoringu, a najpopularniejszy podział pozwala wyróżnić faktoring z regresem oraz bez regresu. Kryterium podziału stanowi w tym przypadku przejęcie przez firmę faktoringową ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Zalety faktoringu

Faktoring to forma finansowania, która swoją popularność zawdzięcza licznym zaletom. Najważniejszą z pewnością jest fakt, że pozwala on szybko i bez zbędnych formalności odzyskać środki zamrożone w fakturach. Istotną korzyścią jest także to, że z faktoringu może skorzystać praktycznie każda firma, co wynika z faktu, że nie bada się w tym przypadku zdolności kredytowej, a finansowanie mogą uzyskać również młode firmy. Nieistotna jest także ich wielkość, ponieważ faktoring to usługa dedykowana zarówno dla dużych firm, jak i mikroprzedsiębiorstw, czy jednoosobowych działalności gospodarczych. Zaletą jest również możliwość przesyłania faktur przez Internet, co jest nie tylko szybkie, ale również wygodne dla przedsiębiorcy. Oferta jest dostępna pod linkiem: https://pragmago.pl/porada/faktoring/.

Jak faktoring pomaga firmom?

Opisane w poprzednim akapicie zalety faktoringu sprawiają, że zauważalnie pomaga on firmom w działalności biznesowej. Pozwala bowiem odzyskać środki zamrożone w fakturach, które można przeznaczyć na dowolny cel. W efekcie przedsiębiorca może pokryć z nich nie tylko bieżące wydatki, ale również koszty wynagrodzeń, czy inwestycji. Ważne jest także to, że faktoring zapobiega występowaniu zatorów płatniczych, których ryzyko znacznie wzrosło w ostatnim czasie. Dzieje się tak, ponieważ coraz więcej firm zmaga się z problemami, a co za tym idzie nie jest w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań. Przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu nie muszą się tym martwić, a co za tym idzie mogą proponować swoim kontrahentom odroczone terminy płatności oferując jeszcze korzystniejsze warunki.

Podsumowując należy stwierdzić, że faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw, która zabezpiecza ich płynność finansową. W efekcie pozwala firmom nie tylko utrzymać się na rynku, ale również rozwijać się i inwestować.

Dodaj komentarz