Fundusze inwestycyjne w Polsce

Wszelkie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych muszą nieraz niemało się napocić, aby przekonać klientów do swojej oferty. Raz, że konkurencja wśród samych Towarzystw jest spora, to jeszcze dochodzą banki, również proponujące na tym polu swoje produkty. Warto być zorientowanym, jak przedstawia się sytuacja.

Według badań, pod koniec 2016 roku łączna suma środków pieniężnych, jakie Polacy zgromadzili, wynosi 1281 miliardów złotych, co stanowi aż o niemal 52 miliardy więcej, niż w trzecim kwartale 2016 roku. Wniosek jest prosty – oszczędzamy coraz większe sumy, a co istotne, najczęściej w tym celu wykorzystujemy oferty, jakie przedstawiają nam banki.

Fundusze inwestycyjne w Polsce

Sytuacja rynku funduszy inwestycyjnych

Badania, jakie zostały przeprowadzone w Instytucie Nauk Informatycznych i Matematycznych z użyciem ekonomii – najczęściej oferowanymi w Europie funduszami inwestycyjnymi są te publicznie dostępne. Te same analizy wykazały, że na rynku w Polsce dostrzegalny jest znaczny wzrost funduszy inwestycyjnych – w porównaniu do innych państw europejskich. Ten rynek rozwija się już od 2011 roku. Największa dynamika miała miejsce na przestrzeni lat 2011-2015 – wówczas to spory wzrost odnotowały fundusze aktywów niepublicznych, a w dalszej kolejności fundusze ochrony kapitału oraz fundusze absolutnej stopy zwrotu.

Na początku obecnego roku – jak wynika z analizy rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce – wartość środków zarządzanych przez te fundusze wzrosła o 3,8 miliarda złotych w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła za luty – 265 miliardów złotych. Fachowcy, którzy analizują taki stan rzeczy, zgodnie twierdzą, że jest on spowodowany korzystną koniunkturą na giełdzie warszawskiej, gdzie od listopada 2016 roku indeks WIG wzrósł o 20 punków procentowych. Tym samym spory zysk otrzymują wszelkie fundusze inwestujące w akcje polskich spółek.

Dla kogo inwestycje?

Lokowanie pieniędzy w funduszach inwestycyjnych – wbrew powszechnemu przekonaniu – nie jest ofertą wyłącznie dla specjalistów, którzy dysponują odpowiednią wiedzą. Sprawdzić się w tej dziedzinie może każdy, co istotne, nie jest również konieczne w tym celu posiadać spory kapitał. Samym zarządzaniem środkami pieniężnymi zajmują się specjaliści – zespół analityków, którzy stale i uważnie śledzą sytuację na rynku, posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie na tym polu. Dlatego też to oni mogą wybrać najkorzystniejsze rozwiązania, pozwalające przynieść zysk z minimalnym ryzykiem inwestycyjnym.

Fundusze inwestycyjne zachęcają potencjalnych klientów przede wszystkim poprzez zapewnienie wygodnego sposobu zarządzania – a wiadomo, że wygoda i łatwość „ogarnięcia” przedsięwzięcia na polu tak istotnym, jak finanse jest szczególnie istotna dla „przeciętnego” Kowalskiego, który na co dzień nie ma styczności z rynkiem finansowym. Równie istotna jest opcja przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami – jeśli jest zasada akumulacji środków, wówczas opłaty manipulacyjne uzależnione są od zainwestowanego kapitału – im go jest więcej, tym mniejsza opłata.

Dodaj komentarz