Jak się przygotować do inwestycji drogowej?

inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe polegają przede wszystkim na budowie i naprawie nawierzchni, a także jej poszczególnych warstw. Tak samo, jak inne prace budowlane, muszą one spełniać specyficzne wymagania techniczne, które określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Z naszego artykułu dowiesz się, jak się przygotować do inwestycji drogowej.

Jak się dzielą roboty drogowe?

Roboty drogowe dzieli się na inwestycyjne i utrzymaniowe. Pierwsze z nich są to prace budowlane związane z budową nowych dróg, a ich zakres jest niezwykle szeroki. Występują tutaj zarówno wszystkie działania przygotowawcze – od projektowania nowego obiektu budowlanego po wykonanie podbudowy, jak i etapy związane z położeniem ostatecznej nawierzchni. Należą do nich wszelkie czynności związane z właściwym odwodnieniem nowo powstającej drogi. W tym przypadku trzeba wykonać sprawny system odprowadzania wody deszczowej, który składa się z przepustów pod drogą, czy też studzienek kanalizacyjnych.

Istotną kwestią jest także fakt, że drogi to nie tylko jezdnie, ale także chodniki, podjazdy, parkingi, ścieżki rowerowe oraz place – wyjaśnia przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów. W związku z tym wykonanie wskazanych fragmentów architektury zalicza się także do inwestycyjnych robót drogowych.

Z kolei roboty utrzymaniowe obejmują czynności związane z odpowiednią koncentracją dróg. W ich zakres wchodzą przede wszystkim remonty uszkodzonych elementów dróg, przede wszystkim naprawy nawierzchni jezdni narażone na szczególne zniszczenie.

Najważniejsze etapy inwestycji drogowej

Aby inwestycja drogowa mogła przebiegać w zgodzie z przepisami prawa, konieczne jest wykonanie kilku etapów prac. Przede wszystkim należy zacząć od projektu, który uwzględni warunki hydrologiczno-geologiczne, uwarunkowania środowiskowe oraz pobliską infrastrukturę. Prace związane z przygotowaniem studium korytarzowego są czasochłonne i wymagają współpracy wielu instytucji. Niezwykle istotne jest także uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Na ogół konieczne są także konsultacje społeczne. Kiedy już wszystkie pozwolenia zostaną wydane, a projekt zyska ostateczną akceptację, można bezpiecznie przystąpić to przeprowadzenia inwestycji drogowej skutkującej powstaniem nowej drogi.

Inwestycja drogowa to czasochłonny i skomplikowany proces, który od pomysłu do realizacji może potrwać nawet kilka lat.

Dodaj komentarz