Korekta listy płac — co trzeba o niej wiedzieć?

Każdy pracodawca zobowiązany jest do rzetelnego prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa, a także listy płac. Czasami jednak dopiero po wypłacie wynagrodzenia pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie lub zostanie orzeczony wypadek przy pracy. Wówczas konieczne jest wykonanie korekty listy płac. Co trzeba o niej wiedzieć? Podpowiadamy.

Korekta listy płac a zwolnienie lekarskie

Najczęściej konieczne jest wykonanie korekty listy płac w sytuacji, w której pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie po otrzymaniu wynagrodzenia za dany okres. Do zderzenia takiego dochodzi zwłaszcza wtedy, kiedy L4 wystawione jest na przełomie miesiąca, a wypłata dokonywana pod jego koniec. Problem ten pojawia się również w sytuacji zwolnień długoterminowych, na przykład spowodowanych wypadkiem i długim pobytem w szpitalu. Korekta listy płac potrzebna jest również wtedy, kiedy nieobecność pracownika z powodu trwałej choroby lub rekonwalescencji po wypadku wynosi powyżej 30 dni.

Korekta listy płac a wypadek przy pracy

Konieczne jest wykonanie korekty listy płac również gdy pracownik jest niezdolny do pracy przez chorobę zawodową lub wypadek, który miał miejsce podczas wykonywania czynności służbowych. Wówczas przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia w wysokości 100% wynagrodzenia. Jeżeli wypadek został uznany dopiero po wypłacie wynagrodzenia i rozliczeniu z ZUS-em konieczne jest wykonanie korekty. Czasami jednak początkowo zdarzenie zostanie zakwalifikowane inaczej i pracownik otrzyma jedynie 80% wynagrodzenia. Wówczas również konieczna jest korekta.

Jak sporządzić korektę listy płac?

Lista płac jest to dokument, w którym każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest umieścić wszystkie niezbędne informacje dotyczące wynagrodzenia swoich pracowników. Żeby ją przygotować, konieczne jest posiadanie umowy o pracę, karty ewidencji czasu pracy, listy obecności pracownika, oświadczenia PIT-2 czy informacji o przysługujących premiach.

Korekty listy płac dokonuje się każdorazowo nieco inaczej w zależności od tego, co jest przyczyną wykonania zmian. Należy wówczas jednak brać pod uwagę każdy jej element składowy, czyli podstawę wymiaru naliczenia składek na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, a także inne czynniki. Bardzo istotne jest też szczegółowe rozpisanie różnic między niedopłatą i nadpłatą. Więcej informacji na temat korekty listy płac i sposobu jej rozliczania na konkretnych przykładach możemy znaleźć na: https://pragmago.pl/porada/korekta-listy-plac-kiedy-i-jak-ja-sporzadzic/.

Dodaj komentarz