Program CRM i metodyka zwinna – jak je połączyć?

System zarządzania relacjami z klientami, czyli CRM, może w przedsiębiorstwie przynieść nie dość że znaczne oszczędności, to nawet istotnie zwiększyć przychody oraz zyski. Jednak niewłaściwie opracowany i błędnie wdrożony jest tylko kosztownym wydatkiem, utrudniającym pracownikom wydajną pracę. W celu maksymalnego ograniczenia takiego ryzyka, najrozsądniejszym wyjściem jest zastosowanie w tworzeniu i wdrażaniu CRM nowoczesnej metodyki zwinnej. Dlaczego?

Program CRM: ważne korzyści, a nie sam system

Podstawowym, najbardziej elementarnym błędem w informatyzacji firmy, jest inwestowanie w rozwiązania IT bez wcześniejszej precyzyjnej analizy kosztów i zysków i bez jasno zdefiniowanych oczekiwań wobec systemów informatycznych. W ten sposób wiele przedsiębiorstw wydało nawet pokaźne środki na oprogramowanie dla firm, które nie spełniło ich oczekiwań, a nawet – bo jak wskazują praktycy – pogorszyło funkcjonowanie firmy. Nie jest sztuką kupić nawet zaawansowany program magazynowy , czy system umożliwiający planowanie produkcji czy zarządzanie personelem, lub – wspomniany już program CRM. Sztuką jest takie wdrożenie systemu, by jak najwcześniej zacząć w efekcie jego stosowania odnosić realne korzyści biznesowe. Realne oznacza w tym kontekście wymierne, a więc mierzalne – wprost, w oszczędnościach lub zwiększonych przychodach. O ile jednak optymalizacja produkcji czy innych procesów wewnętrznych potrafi być dość długotrwała, to względnie szybkie korzyści można wykorzystać usprawniając kontakty z klientami. A najprostszą drogą do tego jest sprawnie skonstruowany system CRM, czyli zarządzania relacjami z klientami.

 

CRM: system budowany zwinnie

Firma z założenia inwestuje w dowolne systemy informatyczne tylko w jednym celu: by odnieść realne, mierzalne korzyści. I to jak najszybciej. To właśnie dlatego nowy sposób tworzenia i wdrażania oprogramowania tak doskonale wpisuje się w potrzeby biznesu. Mowa o tzw. metodyce zwinnej, która z samego swojego założenia nastawiona jest na jak najszybsze dostarczenie użytkownikowi rzeczywistych korzyści biznesowych. Jak to osiągnąć? Znaną z codziennego życia metodą „drobnych kroków”. O ile w tradycyjnym modelu tworzenia i wdrażania oprogramowania, klient otrzymuje gotowy system po długim czasie prac (a – jak wskazuje praktyka – końcowy efekt potrafi być mocno rozczarowujący), to metodyka zwinna dzieli czas tworzenia oprogramowania na krótkie etapy, w czasie których można szybko i bez większych komplikacji wprowadzać zmiany i testować rozwiązania. To jakby seria małych skoków, gdzie po każdym z nich użytkownik mówi „sprawdzam” i testuje, czy proponowane rozwiązania spełniają jego oczekiwania – głównie biznesowe. Jeśli nie, można szybko i bezboleśnie dokonać korekt. To właśnie metodyka zwinna jest idealna przy wdrażaniu systemu zarządzania relacjami z klientami, umożliwia bowiem praktycznie niezakłóconą pracę przedsiębiorstwa – zmiany są dokonywane małymi krokami, więc nawet na chwile nie pojawia się zagrożenie, że wskutek wdrażania nowego systemu w jakikolwiek sposób ucierpią klienci.  Niesłychana elastyczność metodyki zwinnej, oraz szybkie i – co warte szczególnego podkreślenia – szybkie i realne korzyści które przynosi jej zastosowanie są głównymi przyczynami popularności. Stosują ją już wszyscy znaczący twórcy oprogramowania, a zakres jej stosowania nie zamyka się tylko do oprogramowania CRM, czy nawet przeznaczonego dla biznesu.

Dodaj komentarz