Czym jest przegląd UDT wózka widłowego?

wozek widlowyW dzisiejszych czasach wózki widłowe stanowią nieodzowny element wyposażenia praktycznie każdego magazynu, hurtowni czy sklepu budowlanego. Wózki widłowe, jako urządzenia transportu bliskiego, mają za zadanie przemieszczać towary z miejsca na miejsce, podnosić je na wysokość oraz układać na regałach. Dzięki nim praca w takich obiektach staje się o wiele bardziej efektywna i szybka. Jednak jak każde urządzenie, również wózki widłowe wymagają regularnej kontroli oraz dbałości o ich stan techniczny. W Polsce, przeglądy tego rodzaju urządzeń wykonuje Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Na czym polega przegląd UDT?

Przegląd UDT to kontrola techniczna, która ma na celu sprawdzenie stanu technicznego wózków widłowych oraz innych urządzeń i maszyn podlegających obowiązkowi dozoru technicznego. Przegląd ten obejmuje zarówno kontrolę samego wózka widłowego, jak i jego poszczególnych części oraz systemów bezpieczeństwa. Celem takiego przeglądu jest zapewnienie, że dana maszyna spełnia wszystkie niezbędne wymagania i normy bezpieczeństwa.

Przeprowadzenie przeglądu przez uprawnione osoby oraz uzyskanie wyniku pozytywnego jest warunkiem dopuszczenia wózka widłowego do użytkowania. Kontrola wykazuje wszelkie nieprawidłowości – od małych, po te rażące. W procesie analizuje się stan części do wózków widłowych Lublin i wiele więcej.

Jak często należy wykonywać przegląd UDT?

W przypadku tzw. widlaków Lublin obowiązek przeprowadzenia przeglądu UDT występuje co 12 miesięcy. Wyjątkiem są jedynie wózki nowe, które nie były jeszcze eksploatowane – dla nich pierwszy przegląd musi być wykonany przed rozpoczęciem użytkowania. Następne przeglądy również odbywają się co roku. Niemniej jednak, należy pamiętać, że każdy właściciel wózka widłowego powinien bieżąco monitorować i dbać o stan techniczny swojej maszyny, a także stosować się do zasad eksploatacji oraz regularnie serwisować urządzenie.

Przegląd UDT wózków widłowych składa się z kilku etapów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  • weryfikacja dokumentacji,
  • kontrola widoczności,
  • sprawdzenie układu hamulcowego,
  • sprawdzenie układu kierowniczego,
  • ocena układu jezdnego,
  • sprawdzenie układu hydraulicznego,
  • kontrola zabezpieczeń.

Dodaj komentarz