Organizacje pożytku publicznego

Hej Moi Drodzy,

Każdy z Was zapewne słyszał kiedykolwiek takie hasło, jak „fundacja”. W ostatnim czasie to słowo przewija się przez różne programy telewizyjne, bloki reklamowe, audycje radiowe, a także reklamy mailowe. Czym jest fundacja? To organizacja pozarządowa, której celem jest udzielanie się, zbieranie środków pieniężnych i pomoc ogólna w jakimś konkretnym kierunku. Większość fundacji ma też status OPP – organizacja pożytku publicznego. I to na nich skupimy się w dzisiejszej notce.

Organizacja pożytku publicznego, jak sama nazwa wskazuje, pełni funkcje mające na celu wspierać jakieś działania publiczne dla dobra społeczeństwa danego miasta, powiatu czy gminy – w zależności od zasięgu jej działania. Nie każda fundacja otrzymuje status organizacji pożytku publicznego – tylko te, które działają niezwiązane z żadną działalnością gospodarczą i prowadzi swoją działalność przez co najmniej dwa lata. Dlaczego wiele organizacji pozarządowych ubiega się o ten status? Daje on sporo przywilejów. Wymieńmy kilka z nich:

– organizacje pożytku publicznego są zwolnione z płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, a także z opłat sądowych i skarbowych;
– istnieje możliwość otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Mogą one przekazać te środki na wybraną przez siebie organizację za pomocą specjalnego wpisu w deklaracji PIT;
– możliwość realizowania zleceń otrzymanych od organów administracji publicznej;
– prawo do bezpłatnego informowania o działalności takich organizacji w radiu i telewizji (pewna forma reklamy).

Z drugiej strony organizacje pożytku publicznego są zobowiązana składać dokładne sprawozdania ze swej działalności, do których wgląd może mieć każdy zainteresowany tym, na co zostały wydane pieniądze ofiarodawców. Do obowiązku tego zalicza się również składanie dorocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Pozdrowienia,
P.

Dodaj komentarz