Stawka godzinowa 2023 – ile ostatecznie wyniesie i jak ją obliczać?

Stawka godzinowa 2023 - ile ostatecznie wyniesie i jak ją obliczać?

W roku 2023, podobnie jak w kilku poprzednich latach, minimalna stawka godzinowa uległa podwyższeniu. Tradycyjnie zmiany weszły w życie już pierwszego stycznia, podnosząc płacę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenie. W tym roku takie działania mają też dodatkowe znaczenie – podniesienie stawki godzinowej w 2023 roku służy także walce z szalejącą inflacją. Dlatego minimalna płaca wzrośnie ponownie – w lipcu bieżącego roku. Ile więc Polacy otrzymają za swoją pracę teraz oraz wtedy, kiedy minie pierwsze półrocze?

Minimalna stawka godzinowa 2023 w przypadku umowy o pracę

Aby sprawdzić jaka jest wartość nowej minimalnej stawki za godzinę swojej pracy, trzeba pamiętać, że kwota ta jest zależna od dwóch czynników. Uwzględnia miesięczną liczbę godzin do przepracowania, a także kwotę aktualnego minimalnego wynagrodzenia. Ta kwota zaś już od pierwszego stycznia 2023 roku wynosi 3490 zł brutto. Jak więc policzyć stawkę godzinową, mając już niezbędne dane?

Minimalną stawkę godzinową w 2023 roku można obliczyć, dzieląc wynagrodzenie minimalne przez liczbę godzin ustalonych do przepracowania w danym miesiącu. Zakładając więc, że w styczniu zostanie przepracowanych 168 godzin, stawka minimalna powinna wynieść 20,77 zł brutto. Jeżeli natomiast będzie mniej godzin do przepracowania, to stawka godzinowa za 2023 rok będzie wyższa. Na przykład pracując 160 dni – wyniesie już 21,81 zł brutto. Jeżeli zaś wymiar pracy wyniesie aż 184 godziny, to kwota adekwatnie okaże się niższa – będzie to 18,97 zł brutto.

Co ważne – wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę ulegnie ponownemu podwyższeniu w lipcu tego roku. Wtedy kwota minimalnej płacy wzrośnie do 3600 zł brutto i stawka godzinowa 2023 będzie obliczana już według tej nowej kwoty.

Minimalna stawka godzinowa a obowiązki pracodawcy

W świetle zmian w systemie wynagrodzenia, pracodawca, sporządzając nową umowę dla pracownika lub aneks do tej poprzedniej, powinien uwzględnić konkretny wymiar czasu pracy. Na tej podstawie musi też zamieścić w umowie stawkę godzinową za 2023 rok. Trzeba też pamiętać, że pracodawca, w określonych ustawowo warunkach, ma możliwość wdrożenia 12-miesięcznego systemu wypłacania wynagrodzeń. Wtedy może rozliczyć rzeczywiście przepracowane godziny w ciągu minionego roku.

Należy też mieć na uwadze, że czasem pracownikowi, mimo pełnego etatu pracy, nie uzbiera się płaca minimalna w skali miesiąca. W takim przypadku, obowiązkiem pracodawcy będzie wyrównanie wynagrodzenia do wartości wynagrodzenia minimalnego, a więc do kwoty 3490 zł brutto teraz i do kwoty 3600 zł brutto od lipca tego roku.

Stawka godzinowa 2023 dla umowy zlecenie

Chociaż przepisy o minimalnej stawce za godzinę pracy nie obowiązują właścicieli działalności gospodarczej, to od 2017 roku obejmują ochroną umowy cywilnoprawne. Zatem w roku 2023 wzrośnie też minimalna stawka godzinowa w przypadku zatrudniania na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o świadczeniu usług. Jest to 22,80 zł brutto już od stycznia tego roku, natomiast od lipca wyniesie 23,50 zł brutto.

Co ważne – w przypadku umów cywilnoprawnych, pracodawca nie ma już obowiązku wyrównywania wynagrodzeń do minimalnej płacy miesięcznej. W dodatku stawki te – zarówno w wymiarze godzinowym, jak i miesięcznym, nie dotyczą umów o dzieło. Więcej informacji w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw czy zmian w prawie pracy można znaleźć na poradnikprzedsiebiorcy.pl.

Dodaj komentarz