Jak banki odzyskują niespłacone pożyczki i kredyty?

pozyczki i kredyty

Banki stosują różne strategie i mechanizmy mające na celu odzyskanie niespłaconych kredytów i pożyczek od kredytobiorców, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych. Konkretne zastosowane metody mogą się różnić w zależności od warunków umowy i okoliczności związanych z niewykonaniem zobowiązania. Zobacz, jakie działania najczęściej podejmują banki!

Komunikaty i przypomnienia

Banki zazwyczaj zaczynają od wysyłania przypomnień i komunikatów do kredytobiorców, którzy zalegają z płatnościami.

Powiadomienia te służą jako przypomnienie i wezwanie do natychmiastowej zapłaty, na przykład są przekazywane w formie e-maili, SMS-ów czy jako telefony i listy.

Wezwania listowne

W przypadku braku reakcji ze strony klienta banki mogą przekazywać do niego wezwania listowne, w których znajdują się informacje o ostatecznym terminie płatności oraz o konsekwencjach wynikających z braku zapłaty.

Okresy karencji

W niektórych przypadkach banki mogą zaoferować kredytobiorcom okres karencji lub przedłużenie spłaty kredytu lub pożyczki w celu nadrobienia brakujących płatności bez ponoszenia dodatkowych kar.

Restrukturyzacja

Banki mogą współpracować z kredytobiorcami w celu stworzenia planów modyfikacji kredytu lub planów naprawczych, które zmieniają już istniejące warunki kredytu, aby ułatwić kredytobiorcy zarządzanie nim.

Zajęcie zabezpieczenia

Jeżeli pożyczka jest zabezpieczona mieniem, takim jak samochód lub nieruchomość, bank może przejąć lub przejąć zabezpieczenie w celu odzyskania niespłaconego długu. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na pokrycie salda kredytu.

Działania prawne

Jeżeli inne metody okażą się nieskuteczne, banki mogą wszcząć postępowanie sądowe mające na celu odzyskanie długu. Może to obejmować złożenie pozwu przeciwko pożyczkobiorcy w celu uzyskania wyroku w sprawie należnej kwoty.

Firmy windykacyjne

Banki mogą zatrudniać zewnętrzne agencje windykacyjne do dochodzenia spłaty długów w ich imieniu. Firmy te stosują różne metody odzyskiwania długu i mogą oferować pożyczkobiorcy opcje ugody.

Zajęcie komornicze

Gdy bank uzyska wyrok sądowy nakazujący zapłatę, w takim przypadku może zwrócić się do komornika, aby odzyskać dług, na przykład może być to komornik Gliwice – https://www.gliwicekomornik.pl/ czy w innym mieście. Komornik ma prawo do zajęcia mienia dłużnika, przykładowo jego domu, mieszkania, samochodu czy też zarobków.

Zgłoszenie do banku dłużników

Banki zazwyczaj zgłaszają zaległe długi do BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej, co może negatywnie wpłynąć na ocenę kredytową i historię kredytową pożyczkobiorcy.

Upadłość konsumencka lub firmowa

W skrajnych przypadkach kredytobiorcy mogą ogłosić upadłość konsumencką albo firmową, co może mieć wpływ na zdolność banku do odzyskania całości zadłużenia. Banki mogą wówczas stać się wierzycielami w postępowaniu upadłościowym.

Dodaj komentarz