Komornik – czym się zajmuje i jakie ma uprawnienia?

komornik

Jeżeli wierzyciel nie może odzyskać długu od dłużnika, może skorzystać ze wsparcia kancelarii komorniczej. Kim jest komornik sądowy? Jakie ma on uprawnienia?

Komornik sądowy – kto to jest?

Według Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornikiem sądowym jest osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia egzekucji komorniczych i innych czynności.

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który prowadzi swoje działania przy sądzie rejonowym.

Gdy poszukiwany jest komornik Gliwice są jednym z miast, gdzie można skorzystać z jego usług w celu łatwiejszego odzyskania należności od dłużnika lub zlecenia pozostałych czynności komorniczych.

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Jak wspomniano wcześniej, komornik sądowy zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem egzekucji komorniczych. Polegają one na ściąganiu należności od dłużnika dla wierzyciela.

Postępowanie komornicze, inaczej określane jako egzekucyjne, jest możliwe do przeprowadzenia przez komornika wtedy, gdy wierzyciel otrzyma orzeczenie sądowe umożliwiające zastosowanie takiego środku przymusu. Orzeczenie to musi wtedy zawierać klauzulę wykonalności.

Z orzeczeniem z klauzulą wierzyciel może wtedy udać się do kancelarii komorniczej i tam zlecić odzyskanie należności.

Warto wskazać, że komornik może też prowadzić inne czynności, na przykład zajmować się poszukiwaniem majątku dłużnika czy dostarczaniem korespondencji sądowej. Dokładne wykazy usług komorniczych można znaleźć na stronach internetowych kancelarii.

Jakie uprawnienia posiada komornik?

Dłużnicy, którzy nie uregulowali terminowo swoich długów, narażeni są na egzekucję komorniczą. W takiej sytuacji komornik może odzyskać należności od dłużnika i przekazać je do wierzyciela na poczet spłaty długów.

Komornik może zajmować mienie należące do dłużnika oraz jego środki pieniężne – oszczędności zgromadzone na kontach, lokatach, część wynagrodzenia, emerytury, renty.

Zajęcie komornicze może dotyczyć ruchomości, na przykład jak samochód, rower, motocykl, wyposażenie domu, a także nieruchomości, czyli domu, mieszkania, gruntu lub innego majątku.

Uzyskane składniki majątku są przeznaczane na licytacje komornicze. Polegają one na wystawieniu ich na licytację i ich sprzedaży, aby uzyskaną kwotę przekazać na poczet spłaty długów. Informacje o licytacjach komorniczych można znaleźć w serwisie Krajowej Rady Komorniczej.

W trakcie prowadzonych czynności komorniczych komornik ma prawo wejść na teren należący do dłużnika, również w asyście policji, aby przeprowadzić niezbędne czynności egzekucyjne.

Dodaj komentarz