Kursy walut i ich znaczenie

Witajcie Moi Drodzy!

Dość powszechne jest powiedzenie, że „pieniądze rządzą światem”. Patrząc na dzisiejszą gospodarkę, ciężko się z tym nie zgodzić. Gdy kursy walut gwałtownie się zmieniają, zachwianiu ulega nie tylko gospodarka danego kraju, ale w efekcie całego świata. Dlaczego kursy walut w ogóle ulegają zmianie? I dlaczego ma to takie znaczenie?

Kursy walut, a siła ekonomiczna kraju

Kurs waluty zależy od różnych czynników, ale głównym jest to, iż oddaje on siłę gospodarki kraju. Im szybciej rośnie wydajność pracy w tej gospodarce, tym mocniejsza jest waluta, analogicznie, jeżeli wydajność ta spada, spada również kurs waluty. Wpływ na waluty ma także inflacja. Inflacja to wzrost poziomu cen. Kraj, w którym inflacja rośnie szybciej niż u głównych partnerów gospodarczych, musi liczyć się z obniżeniem wartości pieniądza, czyli ze spadkiem kursu walut. Zatem czynnikami określającymi popyt i podaż na daną walutę są: bilans płatniczy (ruch turystyczny, wymiana usług, obroty handlowe czy też przepływ technologii) oraz polityka walutowa rządu, która określa system kursów.

Funkcje kursu walutowego

Informacje o bieżących kursach walut są dla nas istotne. Podstawowymi funkcjami kursu walut jest: po pierwsze, funkcja informacyjna – mamy więc bezpłatny dostęp do bieżących kursów walut, która przydaje się zwłaszcza przedsiębiorcom przy podejmowaniu jakichś decyzji biznesowych. Ponadto możemy dowiedzieć się, czy opłacalne jest lokowanie oszczędności w danej walucie; po drugie, funkcja cenotwórcza – kurs odbija się pewnymi konsekwencjami dla gospodarki światowej i przenosi zagraniczne układy cen na gospodarkę krajową wraz z wszystkimi konsekwencjami. Co wpływa na zmianę kursu walut? Również kilka czynników. To m.in. podaż obcych walut na krajowym rynku, popyt na obce waluty, różnice stóp inflacji i stóp procentowych na rynku krajowym i zagranicznym, polityka walutowa oraz stan gospodarki kraju i jego partnerów gospodarczych.

Najnowsze kursy walut można znaleźć TUTAJ.

Pozdrawiam,
P.

Dodaj komentarz